การประยุกต์ใช้เครื่องสร้างความต่างศักย์สูงกับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษและการบริโภคเชื้อเพลิง

Publish Year International Conference 2
2016 exSarapon Thitipatanapong, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Combustion Characteristics and Performance of An Agricultural Diesel Engine Equipped with Intake Non-thermal Plasma Charger", The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology , 21 - 23 เมษายน 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exนายสารพล ฐิติพัฒนพงศ์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Particulate from Biodiesel-Blended Engine Equipped with Exhaust Nonthermal Plasma Charger Using Thermo-Gravimetric Analysis", The 11th International Conference on Automotive Engineering, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 exนายสารพล ฐิติพัฒนพงศ์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กที่มีไอดีอยู่ในสภาวะนอนเทอร์มอลพลาสม่า", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2016, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exทฤษฎี ขำหิน, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exสารพล ฐิติพัฒนพงศ์, "การเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้นอนเทอร์มอลพลาสม่าในท่อไอดี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย