การศึกษากลไกการเกิดแผ่นดินไหวและผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงราย

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exM. W. Herman2, exP. Pornsopin, exK. P. Furlong, exS. Habangkaem1,, exF. Waldhauser, exW. Wongwai, exS. Limpisawad, exP. Warnitchai, exS. Kosuwan, exB. Wechbunthung7, "Seismotectonics of the 2014 Chiang Rai, Thailand, earthquake sequence", JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, ปีที่ 122, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1-22