การพัฒนาสมบัติการทนความร้อนและความชื้นของวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exNattaporn Khanoonkon, exChanakorn Yokesahachart, exNarumol Noivoil, exKhanh Minh Dang, "Effect of starch and plasticizer types and fiber content on properties of polylactic acid/thermoplastic starch blend", ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research, 17 - 18 กันยายน 2015, Hotel Mediterraneo, Rome, Italy สาธารณรัฐอิตาลี