การวัดคุณสมบัติด้านการเกิดออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นแนวโน้มในการเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติด้านการอักเสบ : กรณีศึกษาในารกลุ่มฟลาโวนอยด์

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ANTIOXIDATIVE ASSAYS AS AN ANTI-INFLAMMATORY MARKER: A CASE STUDY IN FLAVONOIDS", 9th World Congress on Polyphenols Applications, 4 - 5 มิถุนายน 2015, St.Julians สาธารณรัฐมอลตา