การสังเคราะห์และการศึกษาความสามารถในการจับคอเลสเตอรอลของสารตัวรับที่ออกแบบหม่ในสารละลายน้ำ


แสดงความคิดเห็น

(0)