การสังเคราะห์อนุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้เป็นขั้วแคโทคประสิทธิภาพสูงสำหรับลิเที่ยมไออนแบตเตอรี่

Publish Year International Journal 1
2009 exLijun Zou, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitchell Anthamatten, "Morphology, hydration, and proton transport in novel sulfonated polyimide–silica nanocomposites", Polymer, ปีที่ 50, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2009, หน้า 3136-3144
Publish Year International Conference 4
2015 exKantawich Jittmonkong, exSirichat Rojnirun, exMalinee Sriariyanun, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of core-shell N-containing carbon coated LiFePO4 nano-composite as cathode materials for lithium ion batteries", The 5th TIChE International Conference 2015, 9 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter Thayer, exProf. Jacob Jorne', exAssoc. Prof. Mitchell Anthamatten, "Physical Property Requirements of Ion-exchange Polymer Membranes for Acid-base Flow Batteries", American Physical Society, 18 - 22 มีนาคม 2013, Baltimore แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
2011 exAssoc. Prof. Mitchell Anthamatten, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Jacob Jorne, exAnna Coughlan , "Bipolar membrane for Acid and Base flow Batteries", American Physical Society meeting, 21 - 25 มีนาคม 2011, Dallas เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZexuan Dong, exYiquan Wu, exAssoc. Prof. Mitchell Anthamatten, "Electrospinning of an Alkaline Polymer Electrolyte", American Physical Society meeting, 15 - 19 มีนาคม 2010, Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา