การออกแบบและวิเคราะห์ผลทางอากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้คนแบบปีกหมุนแบบไฮบริด

Publish Year International Journal 1
2014 exB. Wessapakdee, exP. Makarasut, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An experimental and computational fluid dynamic study of a axis-symmetric Coanda configuration for VTOL MAV applications", Applied mechanics and Materials, Aerotech V: Progressive Aerospace Research, ปีที่ 629, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2014, หน้า 42-47
Publish Year International Conference 3
2016 exChen-Ming Kuo, exPo Ting Lin, exChun-Hsin Kuo, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStung Hao Yang, exYi-Chi Hsieh, exWei-Hao Lu, exShu-Ping Lin, "Automatically Enhanced UAV Images for Infrastructure Inspection", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exT. Kiattiheerachai, exS. Srimongkolpitak, inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sawtooth Trailing Edge Propeller’s Noise Reduction for Multi-Rotor UAV Applications", International Micro Air Vehicles Conference and flight competition 2015, 15 - 18 กันยายน 2015, aachen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2014 exPareena Wittayapaisitsant, ex Attala Jongyingsiri, exKeerati Sadeedej, ex Pramuk Chansuriyawong, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Propulsive Analysis and design of Long Endurance Hex-Rotor UAV", The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 18 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exกฤษณ์ ปาจุวัง, exธนวิชญ์ ตั้งจาตุรนต์รัศมี, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, "การศึกษาการหาขนาดของฟันเลื่อยที่เหมาะสมสาหรับการลดเสียงรบกวนของใบพัดในอากาศยานไร้คนขับ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย