ระบบกลั่นกรองข้อมูลสำหรับเครือข่ายเกตเวย์

Publish Year International Journal 1
2015 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "COMPARISON OF HASH STRATEGIES FOR FLOW-BASED LOAD BALANCING", International journal of electronic commerce studies, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 259-268
Publish Year International Conference 1
2014 exWitsarut Pittayapitak, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, exKasom Koht-Arsa,, "COMPARISON OF HASH STRATEGIES FOR FLOW-BASED LOAD BALANCING", International Conference on Internet Studies, 16 - 17 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์