การพัฒนาเครื่องมือสำหรับทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุ

Publish Year National Conference 1
2016 exวรวิช มณฑาทิพย์, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องมือสำหรับทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟของวัสดุ", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย