การศึกษาเบื้องต้นของ Kisspeptin neurons ในสมองส่วน hypothalamus ในกระบือปลัก