การสกัดและการแยกองค์ประกอบโปรตีนของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกันและหอยเชอรี่ด้วยเทคนิค HPLC