ปรสิตในปลากดเกราะ Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) จากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร