การจัดตารางการทำงานของพนักงานในสถานีบริการน้ำมันภายใต้ข้อจำกัดจำนวนรวมของพนักงานคงที่

Publish Year International Conference 1
2014 inนายศรัณย์ ดั่นสถิตย์, อาจารย์, "Developing staff schedules under the constraint of constant total staff quantity in a gas station", The Asian Conference on Business and Public Policy 2014, 20 - 23 พฤศจิกายน 2014, โอซาก้า ญี่ปุ่น

แสดงความคิดเห็น

(0)