การใช้สาร Aviguard ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อ Campylobacter spp. ในไก่เนื้อ