ประสิทธิภาพของหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) โดยการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนประเภทของแข็ง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Recent developments in GEM-based neutron detectors", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 611, พฤษภาคม 2015, หน้า 012016
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Recent developments in GEM-based neutron detectors", International Nuclear Science and Technology Conference 2014 (INST2014), 29 - 30 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exPiyakul Kumpiranon, "Performances of Gas Electron Multiplier (GEM)-Based Neutron Detector Using Solid Neutron Converters", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15, 6 - 8 มกราคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย