การศึกษารูปแบบยีนต้านทานสารปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรีย (enterobacteria) ที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบชนิดของเชื้อ enterobacteria อย่างรวดเร็วโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Publish Year International Conference 1
2017 exรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, "Beta-Lactamase gene patterns of seafood-associated Enterobacteria in Thailand", ICENS-Summer 2017 International Conference on Engineering and Natural Science – Summer Session, 23 - 25 สิงหาคม 2017, Sapporo ญี่ปุ่น