การประเมินผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบของนโยบายราคาข้าวที่มีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย", 2016 Australian Agricultural and Resource Economics Society 60th Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงแคนเบอร์ร่า เครือรัฐออสเตรเลีย