การจำลองพลศาสตร์ของไหลของการผลักดันน้ำในทางน้ำเปิดโดยกังหันน้ำ