ผลของการใช้กากถั่วเหลืองหมักจุลินทรีย์และการเสริมโปรไบโอติกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรหลังหย่านม

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ, "Effect of probiotic and fermented soybean meal on weaning pig performance", ISSAAS 2014, 8 - 10 พฤศจิกายน 2014, โตเกียว ญี่ปุ่น