การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

Publish Year International Journal 1
2017 exLatthika Wimonsiri, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Ozaki, "Rapid analysis of chemical composition in intact and milled rice cookies using near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 330-337
Publish Year International Conference 4
2016 exลัฐิกา วิมลศิริ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Rapid analysis of gluten content and detection of gluten adulteration in gluten-free cookies by using near-infrared spectroscopy", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 17 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exLatthika Wimonsiri, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Feasibility of near-infrared (NIR) spectroscopy to predict moisture, fat and protein content of intact and milled gluten-free cookies", The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) Innovative ASEAN Food Research towards the World , 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, exน.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, exน.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Chemical and Color Analysis of Brown, White and Parboiled Rice Using Visible-Short-Wavelength Near-Infrared (VIS-SW-NIR) Spectroscopy", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, exน.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, exน.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Feasibility of near-infrared (NIR) spectroscopy for determination of pasting properties of non-parboiled and parboiled rice flour", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี