การยับยั้ง Salmonella Ententidis โดยเชื้อ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในสัตว์ทดลอง


แสดงความคิดเห็น

(0)