การเปลี่ยนแปลงของคลื่นจากการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 ของบริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "ตอม่อท่าเทียบเรือและการลดความสูงคลื่น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย