การศึกษาคุณสมบัติไม้ยูคาลิปตัสเพื่อใช้ประโยชน์ไม้แปรรูป

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physical and Mechanical Properties of Eucalyptus urophylla clone K58", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 128-135