การปรับปรุงพันธ์ุหญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวลในสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม


แสดงความคิดเห็น

(0)