การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ SUN CITY PATTAYA ตั้งอยู่บริเวณถนนสายพระตำหนัก-พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี