เทคโนโลยีบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดจิ๋วสำหรับบำบัดน้ำเสียครัวเรือนด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, "Efficiency of Oxygen Transferring into Various Concentration of Community Wastewater for Decreasing Organic Matter during Flowing over Rectangular Weir Crest of Small Oxidation Pond Technology", The 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services: Environment for life, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย