การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้สำหรับเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก

  • บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์

  • inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี