การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารอยู่รวมอาศัย(อพาร์ทเม้นท์) 7 ชั้น 4 อาคาร ตั้งอยู่ทางหลวงชนบท (สายบ้านหัวสำโรง-บ้านแปลงไม้แดง) ต.บ้านหัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 (หมิงกว้าง)


แสดงความคิดเห็น

(0)