การเจาะและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน พื้นที่โครงการโรงล้างขวดและคลังสินค้าบางละมุง ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จุงหวัดชลบุรี