การสำรวจข้อมูลเรื่องอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศไทย