การออกแบบและสร้างเครื่องผสมและจ่ายอาหาร TMR แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง