เครื่องเชื่อมผ้าใบกับแผ่นลวดอะลูมิเนียม

Publish Year International Journal 1
2019 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Failing load and Optimization of Hot Air Welding Parameters on PVC-Acrylic Coated Polyester Fabric by Taguchi and ANOVA Technique", Engineering jpurnal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 331-344