การปรับปรุงคุณสมบัติความต้านทานแรงกดทับของกระดาษทำลอนลูกฟูก

Publish Year International Journal 1
2017 exWiroj Savangsrisutikun, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Fiber Length of the Fractionated Pulp and its Fiber Swelling Capacity on Compressive Resistance and Other Strength Properties of Corrugating Medium Handsheet", International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET), ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 6-11
Publish Year International Conference 1
2017 exWiroj Savangsrisutikun, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving Strength Properties of OCC Recycled Fibers using Medium Consistency Refining under Alkaline Conditions", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, 9 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exSarochinee Wihakarat, inดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Strength Additive Modified Starches on Electrokinetic, Retention and Drainage of Linerboard Pulp Suspension", The 56th KU Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย