การศึกษาออกแบบงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีต้นทางพระนครใต้, บริเวณสะพานกรุงเทพ และบริเวณสะพานพระราม 9