แรงบีบอัดพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าบนท่ออะลูมิเนียมบาง

Publish Year National Conference 1
2013 inนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงบีบอัดของพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าบนท่ออะลูมิเนียมบาง", การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7, “การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556, 19 - 20 ธันวาคม 2013, อ.เมือง จ.จันทบุรี อื่นๆ ประเทศไทย