การทดสอบเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลัง และค้นหากลุ่มของยีนที่ต้านทานต่อการติดเชื้อโรคใบไหม้และโรคแอนแทรคโนส