ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง