ประสิทธิภาพของสารสกัดจากตำรับยาไทยต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสัตว์น้ำ