การปรับปรุง Dynamic penetrometer โดยเพิ่มอุปกรณ์วัดความลึกการแทงทะลุด้วยอัลตราซาวด์และวิเคราะห์ข้อมูลความแข็งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์