การจัดการเชิงกลยุทธ์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New Product Development Projects: What Strategy Should We Use?", The 6th International Conference on Business and Economics, 25 - 27 มิถุนายน 2015, St.Petersburge สหพันธรัฐรัสเซีย
2014 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Strategic Management of New Product Development Projects", PORTLAND International Conference for Management of Engineering and Technology, 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, Kanazawa ญี่ปุ่น