การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในโซมาโคลนระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อการคัดเลือกอ้อยทนเค็ม


แสดงความคิดเห็น

(0)