การพัฒนายานใต้น้ำควบคุมระยะไกล

Publish Year International Conference 3
2020 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐพล ปราสาททอง, exT. Isshiki , exT. Chanwimaluang , exP. Hoonsuwan, "An Elevation Mapping Algorithm Based on a Markov Random Field Model for Underwater Exploration", ECTI-CON 2019 , 10 - 13 กรกฎาคม 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Leangaramkul, exT. Isshiki , exT. Chanwimaluang , exP. Hoonsuwan, "Pipeline Direction Extraction Algorithm Using Level Set Method", ECTI-CON 2019, 10 - 13 กรกฎาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Leangaramkul, ex T. Isshiki, exT. Chanwimaluang , exP. Hoonsuwan, "Pipeline Segmentation Using Level-Set Method", IEEE IGARSS 2019, 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, โยโกฮามา ญี่ปุ่น