การศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Conference 1
2015 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร", 2015 International Business, Economics, Finance & MIS Conference (BREFM) เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น, 20 - 22 กรกฎาคม 2015, เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น