วิธีการแบบบูรณาการในการศึกษาการตัดสินใจเกี่ยวกับการแทนที่สินทรัพย์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael B. Charles, "A mixed methods approach to studying asset replacement decisions", International Journal of Business Innovation and Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, สิงหาคม - ตุลาคม 2015, หน้า 544-567
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael B. Charles, exIan Eddie, "Accelerated Depreciation: Establishing a Historical and Contextual Perspective", Asia-Pacific Economic and Business History Conference 2009, 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2009, โตเกียว ญี่ปุ่น