วัสดุสังเคราะห์สำหรับตรวจวัดสารประกอบวัตถุระเบิด

Publish Year International Journal 1
2018 exSuwannee Sriyab, exKitiya Jorn-Iat, exPanida Prompinit, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Photophysical properties of 1-pyrene-based derivatives for nitroaromatic explosives detection: Experimental and theoretical studies", Journal of Luminescence, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 203, พฤศจิกายน 2018, หน้า 492-499
Publish Year International Conference 4
2018 exApichaya Wongteapwanit, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exDuangkamon Viboonratanasri, exLapporn Vayachuta, exHirofumi Hinode, exPanida Prompinit, "Acid-treated activated carbon for improvement of calcium adsorption capacity", The International Conference of Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exSuwannee Sriyab, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "DFT and TD-DFT study on intermolecular charge transfer between 4-(p-tolylethynyl)pyrene and nitroaromatic explosives", The 2016 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016), 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exChompoonuch Tancharoen, exWannisa Sukjee , inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThipvaree Wangchareansak, "Molecularly Imprinted Polymer for explosive detection", 2015 Asian Conference on Defence Technology (ACDT), 23 - 25 เมษายน 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2014 exKitiya Jorn-Iat, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ ศึกษาสมบัติทางแสงของสารตรวจจับวัตถุระเบิด ในกลุ่มสารอนุพันธ์ pyrene end capped with ?-conjugated", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014), 8 - 10 มกราคม 2014, ไทย ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exSuwannee Sriyab, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "DFT study of molecular interactions between DNT and 4-(p-tolylethynyl)pyrene based on FT-IR and FT-Raman spectra", The 18th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 18), 17 - 19 มีนาคม 2014, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย