การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2014 exKamolchanok Charoensri, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, exRobert J. Gilkes, "Oil Palm Ash as a Soil Amendment", The International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation, 5 - 8 ตุลาคม 2014, Chuncheon สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี