การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย

Publish Year International Journal 3
2015 exDr. Wilaiwan Sriwimol, inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Chanan Angsuthanasombat, "การเกิดรูรั่วแบบ Trimer ของสารพิษที่จำเพาะกับยุงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis: ความเข้าใจระดับโมเลกุลในเงื่อนไขเบื้องต้นที่จำเป็นของโมโนเมอร์ที่จับเมมเบรน", The journal of biological chemistry, ปีที่ 290, ฉบับที่ 36, กันยายน 2015
2014 exJuntadech, T., exKanintronkul, Y., inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKatzenmeier, G., exAngsuthanasombat, C., "Importance of polarity of the alpha 4-alpha 5 loop residue-Asn(166) in the pore-forming domain of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin: Implications for ion permeation and pore opening", Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, ปีที่ 1838, ฉบับที่ 1 PARTB, มกราคม 2014, หน้า 319-327
2014 exImtong, C, inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKatzenmeier, G, exAngsuthanasombat, C, "Bacillus thuringiensis Cry4Aa insecticidal protein: Functional importance of the intrinsic stability of the unique alpha 4-alpha 5 loop comprising the Pro-rich sequence", BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS, ปีที่ 1844, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1111-1118