การผสมข้ามสกุลและข้ามชนิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exการัญยภาส กิติวัฒน์หิรัญ, "Lipid from Jatropha curcas and the derived hybrids from interspecific hybridization", 1st Asian Conference on Oleo Science, September 8-10, 2014 Royton Sapporo Hotel, Sapporo, Japan , 8 - 10 กันยายน 2014, Sapporo, Hokkaido ญี่ปุ่น
2014 inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Interspecific hybridization of Jatropha curcas L.", Jatropha Updates 2014, 12 - 13 ตุลาคม 2014, New Delhi, India สาธารณรัฐอินเดีย