อิทธิพลของพันธุ์ และแหล่งปลูก ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในมะละกอสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางการค้า