การพยากรณ์ยอดขายขนมเปี๊ยะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

Publish Year National Conference 1
2014 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ยอดขายขนมเปี๊ยะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3, 2 สิงหาคม 2014, อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย